Pazartesi

Dis ticaret terimleri sozlugu (P-Q-R-S-T)

P&I: "Protection and Indemnity" için kısaltma. P&I sigortası, ortaya çıkacak yük ve çevre hasarlarının miktarının reasürans şirketleri tarafından karşılanamayacak kadar büyük miktarlarda olabildiği için gemi sahibi firmaların bir araya gelerek kurdukları sigorta klüpleridir. Küçük hacimli yerel taşımalar haricinde tüm uluslararası deniz taşımalarında geminin P&I sigortası sahibi olması şartı bulunur.

PACKING LIST: Taşınan mal kalemlerinin tek tek birim/adet ve işaretlerinin belirtildiği ancak değerlerinin yer almadığı liste.

PADAG: "Please Authorize Delivery Against Guarantee" için kısaltma. "Lütfen garanti karşılığında mal teslimini sağlayınız". Alıcının elinde orijinal konşimentonun bulunmaması halinde ilgili acenteye talimat vermesi için kullanılır.

PAIRED PORTS: ABD'de uygulanan bir gümrük programı. Belirlenmiş olan iki gümrük kapısından herhangi birine giriş evrakları olmadan kargo kabulü yapılabilmesini sağlayan elektronik sistem.

PAPER RAMP: İki noktayı eşitlemekte kullanılan demiryolu rampası.

PAPER RATE: Herhangi bir yüke uygulanmadığı için kağıt üzerinde kalmış taşıma ücreti.

PARCEL RECEIPT: Bir taşıyıcının, tamamen kurallara ve yasalara uygun olarak,minimum konşimento fiyatının altında bir ücretle küçük paketleri taşıması halinde yük sahibine konşimento yerine verdiği evraka verilen ad.

PARTIAL CONTAINERSHIP: Kısmi konteyner gemisi. Hem kalıcı konteyner hücreleri hem de parsiyel yük için bölmeleri olan gemi.

PARTIAL SHIPMENTS: Parsiyel yükleme.

PARTICULAR AVERAGE: Sigorta ile ilgili bir terim. Prim hesaplamasında kullanılır.

PAYEE: Belirli bir kıymetli evrakta adına ödeme yapılacak kişi, alacaklı.
Akreditifte alacaklı çek/senet sahibi ya da bankası olabilir.

PER DIEM: Günlük bazda sabitlenmiş bir ücret için Latince kökenli terim.

PERILS OF THE SEA: Denizyolu taşımacılığında taşıyıcının yasal sorumluluğunun olmadığı riskler.

PHYTOSANITARY INSPECTION CERTIFICATE: Bitki Sağlık Sertifikası. Başka bir ülkeye ihraç edilecek bir ürün için ve bu ülkenin talebi üzerine verilen ve tarım ürününün sağlık açısından zararlı olmadığını herhangi bir hastalık taşımadığını gösterir belge.

PICKUP: Bir yüklemeye konu olan kargonun yükleyicinin fabrika veya deposundan kamyon ile teslim alınması.

PIER: İskele, rıhtım.

PIER TO PIER: Rıhtımdan rıhtıma taşıma.

PIGGY PACKER: Konteynerleri demiryolu vagonlarına indirmeye/bindirmeye yarayan mobil vinç.

PIGGYPACK: Kamyonun içinde yüküyle birlikte demiryoluyla taşınmasına verilen ad. "Rail Pigs" de denir.

PLACE OF DELIVERY:
Teslimat yeri.

POD: "Port of Discharge" veya "Port of Destination" için kısaltma. Boşaltma Limanı.

POINT OF ORIGIN: Çıkış (orijin) yeri. Kargonun yükleyiciden teslim alındığı nokta.

POL: 1. "Port of Loading" için kısaltma.Yükleme limanı.
2. "Petroleum Oil and Lubrications" için kısaltma. Petrol ve diğer sıvı yakıtlar.

POMERENCE ACT: ABD'de bir konşimentonun düzenlenebileceği durumları gösteren kanun.

PORT OF DISCHARGE (BILL OF LADING): Konşimentoda "Boşaltma Limanı" olarak gösterilen yer.

PORT OF ENTRY: Kargonun boşaltıldığı ve ithalatçı ülkeye giriş yaptığı gümrük noktası.

PORT OF EXIT: Kargonun yüklendiği ve ülkeden çıkış yaptığı gümrük noktası.

PRATIQUE CERTIFICATE: İlgili ülkenin sağlık bakanlığı yetkilileri veya bakanlık tarafından bir geminin üzerindeki geçici karantinayı kaldırmak üzere verilen evrak. Gemicilik jargonunda "pratika" diye geçer.

PRE COOLING: Narenciye ve benzeri bozulabilir yükler için uygulanan ve kargonun ani ısı değişimlerinden dolayı bozulmasını engelleyen önceden soğutma yöntemi.

PREPAID (Ppd.): Yükleyicinin taşıyıcının konşimentoyu serbest bırakmadan önce yaptığı ön ödemeler.

PRO FORMA INVOICE: Proforma fatura.Bir tedarikçi tarafından alıcıya gönderilen tüm satış şartları,yüklenecek malın cinsi,miktarı ve değeri belirtilen fatura.

PRO RATE: "Orantılı" anlamına gelen Latince bir terim. Özellikle gemicilikte astarya ve sürastarya hesaplarında müsaade edilen gün süresi aşıldığı ve önce tamamlandığı taktirde fark süre hesabında tam gün değil, geçen saat ve dakika oranı ile hesaplanacağını ifade eder.

PROJECT RATE: Bir projeye ait çeşitli malların taşınması için bir seferde verilen fiyat. Genellikle inşaat projeleri için kullanılır.

PUBLISHING AGENT: Ulaşım hatları tarafından, tarife ve fiyatları veya düzenleme ve kuralları yayımlama için yetki verilen kişi ya da kuruluş.


Q harfi:


QUARANTINE: Karantina. Halkın sağlığını korumak amacıyla giriş çıkışı izne bağlanan alan. Bir gemi sağlık nedenleriyle karantinaya alınabilir ve belirli bir bölgeden demir alması engellenir. Karantinaya alınan gemi üzerine büyük "Q" harfi bulunan bir bayrak çekilir.

QUOTA: Kota. Belirli bir süre için ithal edilebilir mal miktarı.

QUOTATION: Kotasyon. Bir malın belirli koşullarda ve belirli fiyatta satma önerisi.


R harfi:

RAG TOP: Üstü muşamba kaplı açık konteyner.

RAIL DIVISION: Demiryollarına denizyolu taşıyıcısı tarafından ödenen taşıma ücreti.

RAIL GROUNDING: Konteynerin trenden tahliyesi.

RAMP: Demiryolu rampası. Konteynerin yüklenip boşaltıldığı demiryolu terminali. Eskiden bu işlem vagonların yanaştığı demiryolu rampasında gerçekleştiği için bu isimle anılıyor. Bu işlem günümüzde vinç ve diğer kaldırma/boşaltma araçlarıyla gerçekleştiriyor.

RAMP TO DOOR: Rampadan müşterinin istediği adrese taşıma.

RAMP TO RAMP:
Bir demiryolu terminalinden diğerine taşıma.

RATE BASIS: Fiyatlandırma esnasında,formüllerin dahilindeki faktörler bütünü.

REASONABLENESS: Taşıma ücretinde makul olması prensibi. Milletlerarası Ticaret Odası ve hukuki mevzuata göre taşıma ücreti taşıyıcıya trafik ve taşıma maliyetinin karşılayacak ve taşıyıcıya makul bir kar bırakacak seviyede olmalıdır.

REBATE: Fiyatların tarifelerin altında haksız rekabet yaratacak seviyeye indirilmesi.

RECONSIGNEMENT: Mallar transit haldeyken konşimento üzerindeki alıcı veya varış limanını değiştirmek. Bkz.DIVERSION

RECOUSE: Garantörlerden borç ya da fatura için hak talep etme.

READ LABEL: Alev alabilecek tehlikeli maddelerin üzerine yapıştırılması gereken kırmızı etiket.

REFFER: Soğutucu konteyner.

RELATED POINTS: Bir grup nokta için fiyatları aynı ya da gruba bağlı olan noktalar.

RELAY: Sahibi aynı olan taşıma araçları arasında konteyner nakli.

REMITTANCE: Para havalesi.

RESTRICTED ARTICLES: Sınıflandırılmış, belli koşullar sağlanınca taşınabilir maddeler.

REVENUE TON (RT): Bir ton taşıma başına elde edilen gelir.

REVERSE IPI: ABD'nin iç kısımlarında bir yere taşınacak konteynerin doğu limanlarına bırakılması.

RFQ: "Request for quatation" için kısaltma. Aktarma talebi.

ROLL-ON/ROLL-OF VESSELS (RO/RO): "Roll on/Roll of Vessels" için kısaltma. Ro/Ro taşıması. Tekerlekli araçların vinç olmadan gemiye binebildiği taşıma şekli.

ROLL: Kargo için bir sonraki gemide yeniden rezervasyon yapma.

ROLLING: Geminin alabandadan alabandaya hareketi.

RUNNING GEAR
: Konteyneri taşımak için kullanılan tamamlayıcı alet.

RVNX: "Released Value Not Exceeding" için kısaltma. Taşınan mal bedelinin sınırlandırılması.


S harfi:

SANCTION: Yaptırım. Bir hükümet tarafından başka bir ülkeye karşı yapılan bir ambargo.

SCAC CODE: Bkz."Owner Code".

SEA WAYBILL: Deniz konşimentosu. Genellikle şirketin kendi için yaptığı taşımalarda kullandığı malın gemi bordasına yüklendiğini gösterir belge.

SEA-BEE VESSEL
: Asansörlü veya kaldıraçlı gemi.Arka bölümünde su altında kalabilir ağır iş yüklü hidrolik kaldıraç veya asansör kurulmuş açık deniz gemileri. "See Bee" mavnaları LASH mavnalarından daha büyüktür. "Sea-Bee" sistemleri çok uzun süre kullanılmaz.

SEA PROTEST: Bkz.Captain Protest.

SEAWORTHINESS: Sefer uygunluğu, denize elverişlilik. Kullanılış maksadına göre bir geminin uygunluğu geminin her yönden öngörülen sefer için uygun olması.

SED: "Shipper's Export Declaration" için kısaltma. ABD Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği taşıtıcı İhracat deklarasyonu.

SERVICE: 1- Hizmet,servis. 2- Belirli bir yolculuk yapan ve belirli bir Pazar hizmeti veren gemi filosu.

SERVICE CONTRACT: Hizmet sözleşmesi. Taşıtıcı/gönderici ile taşıyıcı arasında yapılan sözleşme. Bu sözleşmede satıcı belirli bir süre için taşıyıcıya kargo sağlamayı ya da navlun ödemeyi taahhüt ederken,taşıyıcı ise belirli tarife karşılığı göndericiye belirli servis kalitesi, yük yeri ve seyir süresi garantisi vb. güvenceler sunar. Sözleşmede ayrıca tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde başvurulacak yaptırımlar da yer alır.

SHEX: "Sunday and Holidays Excluded" için kısaltma. Pazar ve tatil günleri hariç.

SHINC: "Sunday and Holidays Included" için kısaltma. Pazar ve tatil günleri dahil.

SHIP CHANDLER: Gemi malzemecisi.Gemiler için teçhizat ve araç gereç satan kişi ya da şirket.

SHIP DEMURRAGE: Gemi ardiye ücreti. Demuraj / İstarya ücreti. Bir yük geminin geciktiği için taahhüt edilen bir sürenin aşılmasıyla ödenilen bedel.

SHIPMENT: Yük. Bir göndericinin bir alıcıya bir seferde gönderdiği, konşimento üzerinde belirtilen kargonun tamamı.

SHIPPER: Taşıtıcı / gönderici / konsinye. Taşınan malın sahibi veya acentesi.

SHIPPERS ASSOCIATION: Taşıyıcılar birliği veya taşımacılık derneği. Taşıyıcıların menfaatlerini temsil eden kar gütmeyen birlik.

SHIPPERS INSTRUCTIONS: Taşıtıcı talimatları. Taşıtıcısının veya acentesinin taşıyıcıya gönderdiği malın taşınması, teslimi, konşimento biçimi vb. konulardaki talimatlar.

SHIPPER'S LETTER OF INSTRUCTION FOR ISSUING AN AIR WAYBILL: Taşıyıcı veya freight forwarder acentesinin taşıtıcı namına hava konşimentosu düzenleyebilmesi ve imzalaması için yetki istediği evrak.

SHIPPER'S LOAD&COUNT (SL&C): Taşıtıcı Yüklemesi ve Sayımı. Taşıtıcı tarafından yüklenen ve onaylanan ve taşıyıcılar tarafından kontrol ve tasdik edilmemiş sevkıyat. Yükleme ve adet sayım bilgileri mal sahibinin sorumluluğundadır.

SHIPPING ORDER: Taşıyıcı talimatı. Taşıyıcının taşıyıcıya malın gönderilmesine ilişkin emri. Genellikle konşimentonun üçüncü nüshasıdır.

SHIP'S BELL: Kampana. Gemide zaman ölçer. Bir çan sesi her bir yarım saat içindir. 12:30'da bir çan, 1:00 de iki,1:30'da üç çan ve böylece 4:00 kadar sekiz çan çalar. 4:30'da çerim bir çanla yeniden başlar.

SHORE: Destek payandası. Batmayı veya eğilmeyi önlemek için bir şeyin karşısına veya altına bir direk veya destek yerleştirmek.

SHORT TON: 2000 pound veya 2000 libre. Amerikan tonu olarak da bilinir.

SHIP'S MANIFEST: Gemi özet beyanı / Manifestosu. Belirli bir seferdeki yüklerin detaylarının yer aldığı liste.

SHRINK WRAP: Koruyucu ambalaj. Birkaç ünite etrafında bir zarf içinde ısı işleminden geçirilmiş ve sıkıştırılmış polietilen veya benzer malzeme. Palet üzerindeki yükleri korur.

SIDE LOADER: Yanal yükleyici. Konteyneri kaldırmak için bir köşesinden kaldırma aparatı yerleştirilmiş bir kaldırma tamponudur.

SIDE DOOR CONTAINER: Yanal kapalı konteyner. Bir arka kapı ve minimum bir kenar kapıyla donatılmış bir konteyner.

SIGHT DRAFT: Muhatabın / alıcının başvurusuyla ödenebilen çek, senet gibi kıymetli evrak.

SKIDS: Kızak, kalastra. Kutuların altına yerleştirilen veya paketleri daha yükseğe kaldırmak için forkliftlerin veya diğer kaldırma ekipmanlarının kolayca erişmelerini sağlamak için yapılmış takozlar, seri paralel kızaklar.

SLEEPERS: Demiryolunda taşınan içeriği raporlarda yer almamış yüklü konteyner.

SPINE CAR: Özel konteyner elleçleme aracı, staker. Mafsallı 5 platformlu otoray taşıt. "Stack car" ın kullanılmasının yükseklik ve ağırlık limitinin sınırlandığı yerlerde kullanılır.

SPOTTING: Konteynerin yüklenip boşaltılacağı yere yerleştirilmesi.

STABILITY: 1- İstikrar. 2- Bir gemiyi alabora olduğunda yükseğe kaldıran veya yukarıya döndüren kuvvet. En alt kaldırma ağırlığı stabiliteyi artırır.Bir gemi yüksek stabilitede serttir, düşük stabilitede yumuşaktır.

STACK CAR: Konteyner elleçleme aracı, staker. Mafsallı, 5 platformlu, konteynerlere çift destek sağlayan otoray taşıtıdır.

STACKTRAIN: Raylı konteyner elleçleme aracı,staker.

STANDART INDUSTRIAL CLASSIFICATION: Amerikan hükümeti tarafından kullanılan ürünlerin ve hizmetlerin açıklandığı bir standart sayısal koddur.

STANDART INDUSTRIAL TRADE CLASSIFICATION: Birleşmiş Milletler tarafından uluslar arası ticarette kullanılan malların sınıflandırılması için geliştirilen bir standart sayısal kod.

STARBOARD: Gemide sancak tarafı.

STATUE OF LIMITATION: Zaman aşım süresi. (Bir taşıma sözleşmesi hakkında) İddialar için mahkemeye başvurma hakkının dolduğu süre.

STC: "Said to Contain" için kısaltma.Ambalaj için kısaltma. Ambalaj içinde gönderici tarafından bulunduğu beyan edilen mal için taşıyıcı tarafından konşimentoya konulan not.

STCC: "Standart Transportation Commodity Code" için kısaltma. Mal cinsine göre "Standart Nakliye Kodu."

STEAMSHIP CONFERENCE
: Gemi Operatörleri Konferansı.Gemi işletmecilerinin taşıma tarifelerini oluşturmak için oluşturdukları kartel.

STEAMSHIP GUARANTEE: Gemi teminatı. Bir banka vasıtasıyla taşıyıcılara çıkartılan bir tazminat; herhangi bir kayba karşı veya alınan bir partide malların kurtarılmasından kaynaklanan zararların artmasına karşı taşıyıcılar korur.

STERN: Geminin arkası. Başın karşıtı.

STEVEDORE: Limanlarda yükleme boşaltma işlemlerini yürüten özel firmalar ve onun işçileri.

STORE-DOOR PICK-UP DELIVERY: Depodan son kullanıcıya hızlı teslim. Taşıyıcının göndericiden malı teslim alıp nihai tüketim noktasına tüm taşıma hizmetlerini sunması.

STRAIGHT BILL OF LADING: Nama yazılı konşimento. Ciro edilemeyen konşimentolara verilen ad. Emre yazılı olan doğrudan konsiye / adına çıkarılan ve böylece başka taraflarca kullanılmayan konşimento. Üzerine "Non-Negociable" (ciro edilemez) kaşesi veya yazısı konulabilir.

STRADDLE CARRIER: Konteyner taşıma, yükleme ve boşaltmalarda kullanılan tekerlekli büyük kamyon.

STRIPPING: Konteynerden yük boşaltmak. Bkz.Devanning

STUFFING: Konteyneri yüklemek.

STW: "Said to Weight" için kısaltma. Taşıtıcının ağırlık beyanını kontrol etmeyen taşıyıcı tarafından konşimentoya konulan not.
SUBROGATE Birinin yerine geçme, diğerinin yerine koymak anlamında sigorta deyimi. Örneğin, deniz sigortasında tazminatı ödeyen sigortacının parayı ödeyen sigortacının haklarını kazanması.

SUFFERANCE WHARF: Gümrük iskelesi. Gümrüğe tabi malların çıkarıldığı yer. Müşteri yetkisi ve iştiraklanmış bir iskeledir. Gümrük yetkililerinin hazır bulunduğu ve gümrük yetkililerince onaylanan iskele.

SUPPLY CHAIN: Tedarik zinciri. Hammadde tedarikinden, imalat ve üretime oradan nihai tüketime kadar tüm aktiviteleri kapsayan lojistik yönetimi sistemi. "Just in Time" (tam zamanında) bir tedarik zinciri yönetimi örneğidir.

SURCHARGE: Tarifenin üzerinde veya ekstra ödemeler.

SURTAX: Ek vergi.


T harfi:

T&E: "Tranportation and Exportation" için kısaltma. Taşımacılık ve ihracat. Malın liman girişinden çıkışına kadar olan kargo hareketlerini kontrol eden gümrük formu.

TAIL: Kuyruk. Konteynerin veya römorkun arka tarafı. Burun ya da ön tarafın zıt tarafı.

TANKERS: Tanker. Ham petrol ve petrol ürünleri; kimyasal,sıvılaştırılmış gaz (LNG,LPG, şarap, pekmez ve benzer ürün tankerleri gibi, sıvı kargo taşımak için tanklarla donatılmış gemilerdir.

TARE WEIGHT
: Dara ağırlığı. Vagon veya konteyner taşımacılığında,vagonun veya konteynerin boş ağırlığı.

TARIFF: Tarife. Taşımacı şirketlerin uyguladıkları fiyat teklifleri, kurallar.

TBN: "To Be Nominated" için kısaltma. Henüz geminin veya diğer taşıma aracının isminin ya da kodunun bilinmediği zaman konşimentoya konulan not.

TELEX: Teleks. İletilerin diğer şirketlere ulaştırılması için kullanılır. Faks veya internet bu sistemin çoğu yerde yerini almıştır. Ancak uluslar arası ticarette halen mahkemede tek geçerli yazılı haberleşme yöntemidir.

TEMPERATURE RECORDER: Isı kayıt cihazı.Kargo yoldayken konteynerdeki ısıyı kaydeden cihaz.

TENDER: Fiyat teklifi. Eşya taşımacılığı ,araç parkı veya konteyner yükleme boşaltma için fiyat teklifi.

TENOR: Çekte öngörülen ödemedeki tarih ve vade.

TERMINAL: Gemi, tren, kamyon veya uçağa yüklenecek konteynerlerin hazırlanması veya bu araçlardan indirilecek konteynerin derhal istiflenmesi için tahsis edilmiş alan.

TERMINAL CHARGE: Terminal ücreti. Taşıyıcıların terminal alanlarındaki hizmetler için uygulanan fiyat.

TERMS OF SALE: Satış terimleri.Milletlerarası Ticaret Odası'nın en son 2000 yılında belirlediği taşımada alıcı ve satıcının sorumlulukların belirten kargo satış terimleri. Bunlar EXW, FCA, FAS, CFR, CIF, CPKT, CIP, DAF, DES, DEA, DDU ve DDF dir.

TEU: "Twenty Foot Equivalent Unit" için kısaltma. 20 Feet'lik konteyner.

TROUGH RATE: Tek fiyat. Çıkış noktasından nihai varış noktasına kadar ki toplam fiyat.

TROUGHPUT CHARGE: Konteyner indirme / bindirme ücreti. Konteynerin, konteyner alanına veya gemiye taşınmasındaki ücretlendirme.

TROUGHPUT CHARGE: Kontrat süresi.Gemi sahibi ve kiracı arasındaki kira kontratı.Kira kontratının süresi yıllara göre ya da yapılan gemi yolculuğuna göre olabilir.

TIME CHARTER: Kontrat süresi.Gemi sahibi ve kiracı arasındaki kira kontratı. Kira kontratının süresi yıllara göre ya da yapılan gemi yolculuğuna göre olabilir.

TIME DRAFT: Çek vadesi. Vadesi gelmiş çek ya da belirlenmiş süreyi aşmış zaman.

TIR: "Transport International par la Route" için kısaltma. Uluslararası Karayolu Taşımacılık Anlaşması.Amerika ve Avrupa hükümetleri arasında yapılan uluslar arası karayolu taşımacılığı anlaşması. Mühürlenmiş konteynerlerin TIR karneleri göstererek milli sınırları geçmesini sağlar.

TL: "Trailer Load" için kısaltma. Dolu kamyon yükü.

TOFC: "Trailer on Flat Car" için kısaltma.Bindirmeli taşıma. Açık yük vagonu üzerinde römork şeklinde taşıma. "Piggyback" olarak da bilinir.

TON MILE: Mil başına taşınan yükün ton ağırlığı. Taşımacılıkta gelir ve giderleri karşılaştırmada kullanılır. 1 ton yükün 1 mil taşınmasındaki getiri.

TONNAGE: Tonaj. 100 feet3 ölçüsündeki hacim birimi.

TOP AIR DELIVERY: Konteynerdeki hava sirkülasyonu tipi. Hava sirkülasyon ünitesinde, havanın konteynerdeki en dip kısma kadar,evaparator aracılığıyla filtre edilerek oluklardan konteynerin en üst kısmına kadar ulaştırılmasıdır.Bu tarz akım özel yöntemler içerir.

TOWAGE: Yedek gemi tarifesi. Yedeğe çekilen gemilere uygulanan ücret tarifesi.

TRACTOR: Çekici,traktör. Bir ya da birden çok römorku çeken karayolu aracı.

TRADE ACCEPTANCE: Ödeme vadesi kabulü. Alıcı tarafından kabul edilen ödeme zaman veya gün vadesi.

TRAFFIC: Trafik. Nakil hattı üzerinde taşınan insanlar veya mallar.

TRAMP LINE: Düzensiz hat. Deniz taşıma şirketleri, gemilerini düzgün ve periyodik rotalarda kullanmaz. Nerede yüklenecek kargo varsa gemilerinin oraya yönlendirir.

TRANSPORT: Taşıma, nakliyat. Yükün bir yerden bir yere nakli.

TRANSPORTATION & EXIT (T&E): Yabancı malların taşınması için bir limana ulaşması ve aynı ülke üzerinde başka bir limana gümrük vergisi ödemeden ihracı.

TRANSSHIP: Aktarma. Malların bir nakil hattından diğer bir hatta transfer edilmesi veya bir gemiden diğer bir gemiye nakledilmesi.

TRANSSHIPMENT PORT: Aktarma limanı. Yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya aktarıldığı yer.

TRUST RECEIPT: Bankanın himayesi altındaki malların alıcıya devretmesi, kendi himayesinden çıkarması.

TURNAROUND: Bekleme süresi. Deniz ulaşımında, geminin limana ulaşması ve ayrılması arasındaki zaman.

TWIST-LOCK: Kilit. Konteynerleri güvenli bir şasi üzerine oturtmak için kullanılan dört adet kıvrılabilen süngü şeklindeki aparat.

TWO-WAY PALLET: Çift yönlü palet.Çatallı forkliftlerin sadece iki yanından kavrayabileceği şekilde dizayn edilmiş palet.


U-V-W-Y-Z harfleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder